Poradnik: 10 Formuł DAX w Excel Power BI

Analiza danych stała się kluczowym elementem procesów decyzyjnych w dzisiejszym świecie biznesu. Aby móc efektywnie przetwarzać i wizualizować dane, niezbędne są narzędzia umożliwiające zaawansowane operacje. W tym kontekście, formuły DAX (Data Analysis Expressions) w narzędziach takich jak Excel Power BI stają się niezastąpionym elementem dla analityków i specjalistów ds. danych.

Dlaczego Formuły DAX są Istotne?

Formuły DAX oferują potężny zestaw narzędzi do manipulowania danymi i tworzenia zaawansowanych analiz biznesowych. DAX jest używany głównie w narzędziach Microsoft Business Intelligence, takich jak Excel Power BI, co czyni je niezwykle przydatnymi dla profesjonalistów zajmujących się analizą danych.

Czym Są Formuły DAX?

Data Analysis Expressions (DAX) to język formuł używany w narzędziach Microsoft, takich jak Excel Power BI, do definiowania customowych formuł i wyrażeń, które umożliwiają analizę i manipulację danymi. DAX oferuje funkcje, operatory i narzędzia umożliwiające skomplikowane obliczenia, filtrowanie danych oraz tworzenie zaawansowanych raportów.

10 podstawowych funkcji DAX

1. SUMX – Sumowanie z Wyrażeniem:

 • Opis: Sumuje wartości dla każdego wiersza w danej tabeli, a następnie dodaje te sumy.
 • Przykład: SUMX(Tabela, Tabela[Kolumna]) – suma wartości z kolumny „Kolumna” w tabeli „Tabela”.

2. AVERAGE – Średnia:

 • Opis: Oblicza średnią arytmetyczną dla wybranych wartości.
 • Przykład: AVERAGE(Tabela[Kolumna]) – średnia z wartości w kolumnie „Kolumna” w tabeli „Tabela”.

3. COUNTROWS – Liczba Wierszy:

 • Opis: Zlicza liczbę wierszy w danej tabeli.
 • Przykład: COUNTROWS(Tabela) – liczba wierszy w tabeli „Tabela”.

4. FILTER – Filtrowanie:

 • Opis: Tworzy nową tabelę zawierającą tylko te wiersze, które spełniają określone kryteria.
 • Przykład: FILTER(Tabela, Tabela[Kolumna] > 10) – tabela z wierszami, gdzie „Kolumna” > 10.

5. RELATED – Powiązane:

 • Opis: Zwraca kolumnę powiązaną z bieżącym wierszem.
 • Przykład: RELATED(InnaTabela[Kolumna]) – wartości z kolumny „Kolumna” z tabeli „InnaTabela”, powiązane z bieżącym wierszem.

6. CALCULATE – Modyfikacja Kontekstu:

 • Opis: Modyfikuje kontekst obliczeniowy, umożliwiając filtrowanie i zmianę kontekstu kolumny.
 • Przykład: CALCULATE(SUM(Tabela[Kolumna]), Tabela[InnaKolumna] = "Warunek") – suma „Kolumny” dla „InnaKolumna” = „Warunek”.

7. IF – Warunek:

 • Opis: Wykonuje działanie w zależności od spełnienia warunku.
 • Przykład: IF(Tabela[Kolumna] > 0, "Dodatnia", "Ujemna") – „Dodatnia” lub „Ujemna” w zależności od warunku.

8. MAX – Maksimum:

 • Opis: Znajduje największą wartość w danej kolumnie.
 • Przykład: MAX(Tabela[Kolumna]) – największa wartość z kolumny „Kolumna” w tabeli „Tabela”.

9. RELATEDTABLE – Powiązana Tabela:

 • Opis: Zwraca tabelę powiązaną z bieżącym wierszem.
 • Przykład: RELATEDTABLE(InnaTabela) – tabela powiązana z bieżącym wierszem.

10. DISTINCTCOUNT – Liczba Unikalnych Wartości:

 • Opis: Zlicza liczbę unikalnych wartości w danej kolumnie.
 • Przykład: DISTINCTCOUNT(Tabela[Kolumna]) – liczba unikalnych wartości w kolumnie „Kolumna” w tabeli „Tabela”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *